آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

جزئیات کامل قوانین و ضوابط آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی رفیعه المصطفی را مشاهده نمایید

آیین‌نامه آموزشی سطح ۳

جهت دریافت کلیک نمایید

آیین‌نامه آموزشی سطح 4

جهت دریافت کلیک نمایید

فرم‌های درخواستی طلبه

لازم به ذکر است علاوه بر تکمیل فرم های در خواستی،ثبت درخواست از طریق پرتال طلبه نیز باید صورت پذیرد